Termeni și condiții

Ultima actualizare iunie 2022

Această politică detaliază practica APARTAMENTE FAGARAS S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin domeniul https://urbansixapartments.ro (denumit în continuare pe scurt, generic, Website-ul sau Site-ul) și are ca scop informarea utilizatorilor despre acest subiect.

Prin utilizarea site-ului web de mai jos, confirmați că ați luat cunoștință și sunteți de acord cu acești Termeni și condiții, Politica de confidențialitate și protecție a datelor, precum și cu Politica privind cookie-urile publicate pe Site.

1. Identificarea operatorului de date

APARTAMENTE FAGARAS S.R.L.
Reg. com.: J08/8/2021
CIF: 43515973
Email: urbansixapartments@gmail.com

2. Date de contact în domeniul protecției datelor cu caracter personal

Detaliile de contact pe care vizitatorul le poate folosi pentru transmiterea oricăror solicitări, notificări sau reclamații cu privire la acești Termeni și Condiții, Politica de Confidențialitate și Protecția Datelor, Politica de Cookie, precum și orice alte informații publicate pe Site, politicile sau operațiunile efectuate de către Societatea, sunt indicate la punctul 1 de mai sus.

Termenul limită pentru care Compania poate trimite un răspuns este de cel mult 30 de zile de la primirea cererii.

3. Consimțământul utilizatorului site-ului

Acești termeni și condiții sunt asumați de Companie, dar și de vizitatorii Site-ului (și anume dumneavoastră).
În consecință, utilizarea Site-ului de către vizitatori implică în mod automat acceptarea tuturor celor expuse mai jos și a politicilor la care se face referire (unde legea nu obligă să se facă pași suplimentari pentru a exprima o astfel de acceptare) și asumarea obligației ca au dreptul și capacitatea liberă și deplină de a accesa Site-ul și de a furniza informații Companiei.

Dacă cu toate acestea, vizitatorul nu acceptă sau nu este de acord la toți termenii și condițiile sau celelalte politici afișate, va rugăm să nu utilizați site-ul.

Accesul la Site este complet gratuit pentru orice vizitator, neexistând necesitatea creării unui cont de utilizator.

4. Drepturi de proprietate intelectuală

Compania deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile de autor) asupra Site-ului, a numelui acestuia și a oricăror informații conținute în acesta.

În limitele indicate în paragraful anterior, conținutul și designul Site-ului, precum și orice alt material legat de Site, aparține Companiei (Compania este deținătorul drepturilor de autor) și sunt protejate de legea proprietății intelectuale. Vizitatorii Site-ului nu vor acționa în niciun fel care ar putea încălca drepturile Companiei și se angajează să nu folosească niciun semn sau nume similar sau identic cu mărcile sau denumirile folosite de Companie pe Site (inclusiv, dar fără a se limita la „urbansixapartments”).

Compania nu va fi în niciun caz responsabilă pentru nicio pierdere de utilizare, contracte, date, venituri sau profituri (indiferent dacă sunt considerate revendicări directe sau nu) sau orice pierdere, daune sau cheltuială suferite de vizitatori pe baza sau în legătură cu acest Site.

5. Opoziție față de e-mailurile promoționale

Prin prezenta interzicem în mod expres utilizarea datelor de contact publicate pe Site cu privire la trimiterea de materiale promoționale și informative nesolicitate în mod expres. Compania își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni legale specifice în cazul în care se primește materiale publicitare nesolicitate, cum ar fi spam-ul prin e-mail.

6. Date personale

Pentru informații detaliate despre modul în care sunt prelucrate astfel de date, este necesar să se studieze Politica de Confidențialitate și Protecția Datelor.

7. Colectarea datelor cu caracter personal

Compania colectează informații de la vizitatori în două moduri principale: din rapoartele de trafic înregistrate de serverele care găzduiesc Site-ul și prin cookie-uri, dar și în cazul în care se face o rezervare pe Site.

• Informații obținute din rapoartele de trafic înregistrate de server:
◦ Atunci când un site web este accesat, utilizatorii dezvăluie automat anumite informații, cum ar fi adresa IP, ora vizitei, locul unde a fost accesat site-ul web.
◦ Compania, ca și alți operatori, înregistrează aceste informații și le prelucrează în conformitate cu Politica de confidențialitate și protecție a datelor.

• Informații obținute prin cookie:
◦ Site-ul folosește cookie-uri pentru o bună funcționare. În funcție de preferințele alese de vizitatori, Site-ul poate utiliza și alte tipuri de cookie-uri pentru a facilita urmărirea preferințelor, precum și a datelor de trafic, dar și pentru a promova anumite aspecte. Pentru mai multe detalii, este necesar să revizuiți Politica de cookie-uri.
◦ Trebuie reținut că de fiecare dată când vizitatorii Site-ului vor dezvălui în mod voluntar informații personale în mediul de comunicare online (cum ar fi forumuri online, pagini de socializare, grupuri de discuții), informațiile dezvăluite pot fi cu ușurință colectate și utilizate de către persoane neautorizate.

• Informații obținute din formularul de contact:
◦ Numele, adresa de e-mail, domiciliul, numărul de telefon, informații în vederea plății, data nașterii, locul în care vă aflați în prezent (în cazul serviciilor la cerere), numele persoanelor care călătoresc cu dumneavoastră și orice preferințe legate de Sejur (precum cerințe privind alimentația și accesibilitatea). În anumite cazuri, vă vom solicita să furnizați informații din cartea de identitate/pașaport sau un permis de conducere, precum și semnături.

Deși compania ia toate măsurile rezonabile impuse de legislația aplicabă pentru a proteja datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului, nu poate securiza sau garanta securitatea oricăror informații. Așadar, transmiterea informațiilor într-un mediu adecvat se face pe propriu risc al vizitatorului site-ului.

8. Modificarea condițiilor aplicabile

Studiul termenilor și condițiilor, dar și ale politicii de confidențialitate și protecția datelor și politica de cookie, trebuie asigurat de fiecare utilizator de fiecare dată când accesează site-ul și înainte de a face furnizarea oricăror date companiei, întrucât pot apărea modificări.

Compania își rezervă dreptul de a modifica/actualiza conținutul Site-ului, inclusiv politicile la care se face referire, la propria sa discreție, în orice moment și pentru orice motiv (inclusiv, dar fără a se limita la apariția unor modificări legislative sau jurisprudențiale). care pot afecta consecințele asupra celor publicate pe Site). Revizuirea tuturor politicilor online ale Companiei în viitor va fi semnalată prin modificarea datei „Ultimei actualizări” din partea de sus a acestei politici. După momentul publicării politicii actualizate, accesarea Site-ului va reprezenta acceptarea de către utilizator a acelor condiții actualizate.

Cu toate acestea, în cazul în care există modificări semnificative care ar putea afecta drepturile și libertățile vizitatorilor, informarea acestora cu privire la aceste modificări se va face prin indicații ușor vizibile postate pe Site (pop-up-uri) sau prin trimiterea de e-mailuri la adresele furnizate (dacă este cazul). Astfel de modificări semnificative vor intra în vigoare pentru vizitatori în termen de 15 zile de la postarea pop-up-ului în cauză sau de la trimiterea e-mailului (modul în care vor fi furnizate informațiile fiind hotărât de către Companie, de la caz la caz).

Cu toate acestea, indiferent de amploarea modificării, responsabilitatea de a verifica conținutul Site-ului (inclusiv Termenii și Condițiile, precum și politicile afișate), pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune, va fi în întregime responsabilitatea utilizatorului.

Compania are dreptul liber si exclusiv de a limita/refuza accesul la Site (fara a aplica masuri discriminatorii si numai cu respectarea prevederilor legale), dar si de a suspenda sau chiar inchide acest Site cu efect imediat, precum si de a avea modificarea funcționalitatea acestuia.

9. Site-uri web ale terților

Site-ul poate conține link-uri sau trimiteri către site-uri web ale altor companii. Site-urile respective pot conține termeni și condiții sau politici diferite de cele ale companiei sau pot avea măsuri de securitate mai scăzute. Accesul acelor link-uri și accesul implicit la site-ul respectiv al terței părți, se va face pentru răspunderea exclusivă a utilizatorului.

De asemenea, conținutul Site-ului poate include secțiuni de publicitate în care vor fi afișate mesaje publicitare ale terților. Site-ul nu este responsabil în niciun fel pentru conținutul furnizat de terți, fie că este sau nu reclamă, nici pentru modul în care acei terți înțeleg să își respecte obligațiile legale.

10. Răspunderea vizitatorilor

Vizitatorii sunt singurii responsabili pentru selectarea, obținerea, configurarea și întreținerea echipamentului utilizat pentru accesarea Site-ului.

Astfel, Compania nu oferă nicio garanție cu privire la aspecte legate, printre altele, de: compatibilitatea Site-ului cu echipamentele hard și soft utilizate de vizitatori; culorile sau claritatea imaginilor preluate de pe Site, efectele utilizării Site-ului (inclusiv, dar fără a se limita la generarea de viruși), precum și buna funcționare a Site-ului. Cu toate acestea, răspunderea Companiei pentru prelucrarea drepturilor personale nu este exclusă de această clauză și nu este redusă sub minimul permis de legislația specifică acestui domeniu.

Introducerea de referințe și link-uri care direcționează către Site, copierea / modificarea / transmiterea / publicarea / utilizarea în orice mod a informațiilor indicate pe Site, este interzisă fără acordul expres scris al Societății.

În plus, vizitatorii vor folosi Site-ul numai pentru activități legale și nu vor încălca drepturile terților. De asemenea, ei nu vor depune documente sau solicitări care pretind că sunt o altă persoană și nici nu vor întreprinde nicio acțiune care ar putea afecta integritatea Site-ului sau a datelor conținute aici (inclusiv, dar fără a se limita la viruși, ștergerea sau modificarea informațiilor, abuzurile electronice, fraudă, utilizarea datelor cu caracter personal fără a respecta legea aplicabilă).

Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul document, precum și a oricăror alte obligații stabilite de lege pentru vizitatorii site-ului web, atrage răspunderea acestora și obligarea la acoperirea prejudiciilor generate de acțiunea din culpă întreprinsă.

11. Securitate

Acest site este protejat de sisteme de securitate competitive. Cu toate acestea, Site-ul, la fel ca majoritatea site-urilor web și aplicațiilor web, nu poate fi complet lipsit de vulnerabilități.

În consecință, informațiile transmise de vizitatori care utilizează Site-ul, pot face obiectul unor activități care conduc la o încălcare a confidențialității și securității care depășesc controlul direct al Companiei (cum ar fi trimiterea de mesaje spam, echipamente utilizate de viruși, furtul de adrese IP, acces neautorizat la e-mail) și pentru care Compania nu își asumă nicio responsabilitate, deși încearcă să evite astfel de evenimente neplăcute.

12. Confidențialitate

Confidențialitatea datelor vizitatorilor este un aspect important pentru Companie.

Politica noastră de confidențialitate și protecție a datelor face parte integrantă din acești Termeni și condiții și poate fi consultată de dvs. în orice moment.

13. Lege aplicabilă

Drepturile și obligațiile părților (adică vizitatorii și Compania), precum și toate efectele juridice pe care le produce activitatea Site-ului, vor fi interpretate și guvernate de legea română.

Orice litigiu va fi adus spre soluționare în fața instanțelor de drept comun de la sediul Societății.

14. Forță majoră

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate, dacă această neexecutare la timp și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, este cauzată de un caz de forță majoră. Părțile sunt de acord că un astfel de eveniment poate fi o virusare a Site-ului sau a platformei IT din spatele acestuia din motive care nu țin de o acțiune a Companiei. Nu este necesar un certificat eliberat de o autoritate in acest sens, dar se cere informarea (prin e-mail sau prin publicare pe Site) a persoanelor afectate. În măsura în care legea aplicabilă datelor cu caracter personal prevede alte obligații în astfel de cazuri, Societatea va respecta condițiile legale respective.

15. Dispoziții finale

Această politică se aplică Companiei și vizitatorilor Site-ului.

Acest document face parte din setul de politici de securitate al Companiei. Alte politici pot fi aplicate subiectelor abordate în acest document și vor fi revizuite în funcție de nevoile specifice.